כיסא לתינוק בכל גיל

אנו במוניות אמיר נתב"ג מספקים מושב בטיחות לכל גיל לפי הדרוש בחוק.

על-פי סעיף 83א בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, חלה חובת הושבת ילד עד גיל 3 במושב בטיחות תקני, וילד עד גיל 8 במושב בטיחות או מושב מגביה ("בוסטר"). עד גיל שנה על גב מושב הבטיחות להיות מופנה לכיוון הנסיעה (לחזית הרכב).

במונית, מותר להושיב עד שני ילדים על ברכי מבוגרים במושב האחורי ללא מושב בטיחות, ובתנאי שהילדים מתחת לגיל חמש. במקרה זה על המבוגר להיות חגור ואין לחגור את הילד כלל. כמו כן, גם באוטובוס ובאופנוע אין חובה לחגור ילד במושב בטיחות.

במרבית המקרים, בתי-יולדות לא יאפשרו לשחרר תינוק אל ביתו, אלא אם יישאו אותו הוריו בסל קל.

כיסא תינוק לכל גיל

מקבלים כרטיסי אשראי

ראשי